Disclaimer

Informatie
De informatie op de websites van Heemskerk Transport services b.v. is met zorgvuldigheid samengesteld. Informatie is mede afkomstig van derden. Deze informatie is niet bedoeld om medische of diagnostische adviezen te geven, maar is slechts een bron van algemene informatie bedoeld voor melkveehouders.

Heemskerk Transport services b.v. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Copyright 1997/2010
Alle informatie en afbeeldingen welke op www.ingbur-heemskerk.nl worden aangeboden vallen onder het auteursrecht en hiervan mag derhalve niets door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming van Heemskerk Transport services b.v. tenzij anders wordt aangegeven in de tekst op bepaalde pagina's van www.ingbur-heemskerk.nl.

Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Heemskerk Transport services b.v. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Heemskerk Transport services b.v. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid
Heemskerk Transport services b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via www.ingbur-heemskerk.nl worden aangeboden.

Mocht u vragen hebben over de informatie op deze site, dan kunt u ons hierover emailen.
| 2005 - 2010 Heemskerk Transport Services - all rights reserved | disclaimer |